• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนาคารแห่งอเมริกา จับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม Volunteer Day พัฒนาโรงเรียน

ธนาคารแห่งอเมริกา จับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม Volunteer Day พัฒนาโรงเรียน

ธนาคารแห่งอเมริการ่วมพัฒนาสังคมจัดกิจกรรม Volunteer Day เปิดโอกาสให้บุคลากรธนาคารร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดปากช่อง  (จันทรานุมาศวิทยาคาร) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

นางนิดา ภักดีกุลสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ธนาคารแห่งอเมริกา กล่าวว่า “นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บุคลากรธนาคารแห่งอเมริกาของเราได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมอาสาVolunteer Day พัฒนาโรงเรียนวัดปากช่อง  (จันทรานุมาศวิทยาคาร) ในจังหวัดราชบุรี ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ทาสีอาคาร และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีงามร่วมกับนักเรียนและคณะครู รวมถึงการทำกิจกรรมพิเศษงานประดิษฐ์อุปกรณ์ของใช้จากไม้ไอศกรีม การทำพวงกุญแจจากเรซิ่น และการเล่นเกมร่วมกันกับนักเรียน ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราที่ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี สำหรับกิจกรรมพิเศษ Volunteer Day 1 วัน ในโรงเรียนครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีงามของอาสาสมัครจากธนาคารแห่งอเมริกาทุกคน โดยเฉพาะเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มีแต่ความดีใจของนักเรียนถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่ง”

นางรุ่งทิวา ปรมัตถ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง  (จันทรานุมาศวิทยาคาร) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งอเมริกาที่ได้ร่วมแรงร่วมในกันมาจัดกิจกรรมจิตอาสา Volunteer Day ร่วมกับนักเรียนและครู และขอขอบคุณมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ที่เป็นสื่อกลางช่วยประสานงานจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้ ธนาคารแห่งอเมริกาเป็นองค์กรแรกที่มาจัดกิจกรรมในโรงเรียนของเรานับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เห็นได้อย่างชัดเจนจากรอยยิ้มและการร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนและคณะครู”

เด็กหญิงเปมิกา เสมออิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวแทนนักเรียนกล่าวว่า “ในนามของนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง  (จันทรานุมาศวิทยาคาร) หนูและเพื่อน ๆ ขอขอบคุณพี่ ๆ อาสาสมัครจากธนาคารแห่งอเมริกาที่มาจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน พวกเรามีความสุขมากค่ะ ได้รู้จักพี่ ๆ เห็นความตั้งใจของพี่ ๆ ที่เสียสละเวลาช่วงวันหยุดมาร่วมพัฒนาทำให้โรงเรียนของเราสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหนูและเพื่อน ๆ ยังได้ทำกิจกรรมเล่นเกมกระชับความสัมพันธ์ ได้ร่วมกันออกไอเดียโดยเฉพาะกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์ตามไอเดียจากไม้ไอศกรีมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและทำพวงกุญแจจากเรซิ่น พวกเราสนุกและมีความสุขมากค่ะ”

ในภาพ: นางนิดา ภักดีกุลสัมพันธ์ (แถวยืนหน้า – ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางรุ่งทิวา ปรมัตถ์วิโรจน์ (แถวยืนหน้า –ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวยืนกลาง-ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครธนาคารแห่งอเมริกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) จังหวัดราชบุรี ในโอกาสที่ธนาคารแห่งอเมริการจัดกิจกรรมจิตอาสา Volunteer Day พัฒนาโรงเรียน ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ทาสีอาคาร และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF

 

เด็กชายพสิษฐ์ ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กล่าวเสริมว่า “ผมและเพื่อน ๆ ชอบกิจกรรมที่พี่ ๆ จิตอาสามาจัดที่โรงเรียนมากครับ พวกเราได้มีส่วนร่วมขุดดิน ปลูกต้นไม้ ทาสี ช่วยให้โรงเรียนของเรามีสีสันสวยงามมากขึ้น พวกเราสัญญาว่าจะช่วยกันรักษาต้นไม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พี่ ๆ ตั้งใจทำเพื่อพวกเราอย่างดีครับ”

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai  หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

Previous «
Next »

Recent Posts