• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตมอบผ้าห่มให้สถานีไทยพีบีเอส ต่อเนื่องปีที่ 7 ช่วยประชาชนและโรงเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดอุตรดิตถ์

ธนชาตมอบผ้าห่มให้สถานีไทยพีบีเอส ต่อเนื่องปีที่ 7 ช่วยประชาชนและโรงเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดอุตรดิตถ์

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 800 ผืน ให้แก่รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้โครงการ “ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562” โดยมีนางไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอสเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวและโรงเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป โดยพิธีมอบผ้าห่มดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานธนาคารธนชาต ชั้น 9 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคารธนชาต ได้ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าตอกย้ำแนวคิด “Act for Social Progress ลงมือทำ…เพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ภายใต้กรอบของความมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลให้ธนชาตสามารถพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Previous «
Next »