• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตประกันภัย ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

ธนชาตประกันภัย ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน

นางสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บมจ.ธนชาตประกันภัย เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานของ บมจ.ธนชาตประกันภัย แต่ยังมีสภาพดี สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้ จำนวน 30 เครื่อง  ให้กับโรงเรียนปากลำปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  โดยมี นางสาว    ดาวไสว  ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก เป็นผู้รับมอบ

Previous «
Next »