• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตประกันภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา สนับสนุนงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

ธนชาตประกันภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา สนับสนุนงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 “ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที” พร้อมแล้วที่จะกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บมจ.ธนชาตประกันภัย เชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ พบกับความอลังการของขบวนแห่กระทงใหญ่ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ การแสดงม่านน้ำท่ามกลางแสงสีแห่งรัตติกาล การประกวดโคมแขวนล้านนา และบรรยากาศความผูกพันของผู้คนสองฝั่งลำน้ำปิง  ร่วมแอ่วงานประเพณีเดือนยี่เป็งได้ทั่วทุกมุมของเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565

Previous «
Next »