• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตประกันภัย มอบของขวัญลูกค้าช่วงเทศกาลปีใหม่กว่า 1 ล้านราย ให้ฟรี! ประกันปีใหม่นิวนอร์มอลพลัส คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 แสนบาท เพิ่มคุ้มครองโควิด-19 นาน 30 วัน

ธนชาตประกันภัย มอบของขวัญลูกค้าช่วงเทศกาลปีใหม่กว่า 1 ล้านราย ให้ฟรี! ประกันปีใหม่นิวนอร์มอลพลัส คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1 แสนบาท เพิ่มคุ้มครองโควิด-19 นาน 30 วัน

บมจ.ธนชาตประกันภัย มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้ากว่า 1 ล้านราย รับฟรี “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่นิวนอร์มอลพลัส” คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันภัยสูงสุด 1 แสนบาท และคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่ม 3,000 บาท นาน 30 วัน เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่มีคนไทยจำนวนมากออกเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติ  ซึ่งในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ แต่ละปีจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)บริษัทฯ จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนกว่า 1 ล้านราย จึงได้เข้าร่วมโครงการ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ นิวนอร์มอลพลัส” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ด้วยการมอบกรมธรรม์ฟรีให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับกรมธรรม์ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่นิวนอร์มอลพลัส” จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดถึง 100,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แต่หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอีก5,000 บาท ค่าชดเชยรายได้วันละ 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 วัน หากเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหากบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังได้รับคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครอง 3,000 บาท อีกด้วย

โดยลูกค้าธนชาตประกันภัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่าน Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนชาตประกันภัย โทร. 02-308-9300

Previous «
Next »

Recent Posts