• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมบูธของ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานไอทีบี เบอร์ลิน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมบูธของ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานไอทีบี เบอร์ลิน

เมื่อเร็วๆนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานไอทีบี กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (แถวหน้าขวา) นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ (แถวหน้าซ้าย) และนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (แถวหลังขวา) เฝ้ารับเสด็จฯ

งานไอทีบี เบอร์ลิน ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ณ กรุงเบอร์ลิน ทั้งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เข้าร่วมงานจัดแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541

Previous «
Next »