• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหา PM 2.5

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหา PM 2.5

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา PM 2.5   เปิดรับสมัคร ผู้บริหารการศึกษา ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ  กับกิจกรรม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28  พาเยี่ยมชม ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า สมุทรปราการ เพื่อเรียนรู้การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยกันลดปัญหา PM 2.5  พร้อมลงพื้นที่ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องสมุนไพร  ร่วมกราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

ร่วมกิจกรรม Workshop เรียนรู้นวัตกรรมก้าวกระโดด การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ จากการถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ด้วยสื่อการเรียนรู้ Interactive Board Game จาก อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ฟังบรรยายจาก  ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี  และ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กร

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 28 จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี   สำหรับผู้บริหาร  ครูอาจารย์

 

 

 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ในวันเสาร์ที่ 29  – วันอาทิตย์ที่ 30  เมษายน  2566 ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ บางกระเจ้า สมุทรปราการ    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

Previous «
Next »