• Homepage
  • >
  • Special Scoops
  • >
  • ททท.ภูมิภาคอีสาน เดินหน้าปลดล็อคเส้นทางท่องเที่ยว ประเดิมฟื้นฟูซ่อมสร้างการท่องเที่ยวภาคอีสานที่แรก New Normal 9 เส้นทาง 20 จังหวัด

ททท.ภูมิภาคอีสาน เดินหน้าปลดล็อคเส้นทางท่องเที่ยว ประเดิมฟื้นฟูซ่อมสร้างการท่องเที่ยวภาคอีสานที่แรก New Normal 9 เส้นทาง 20 จังหวัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ปลดล็อคการท่องเที่ยวนำร่องเส้นทางอีสาน 20 จังหวัด  พร้อมเปิดแคมเปญ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism)  ภายใต้กิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด19 ททท.ภูมิภาคอีสาน ร่วมด้วยพันธมิตรภาคีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว เปิดประตูสู่เส้นทางอีสานพร้อมนำเทรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวประเทศไทย

ดร. นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ให้ผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาลงทะเบียน เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อ และขณะนี้เรากำลังร่วมมือกับกระทรวงการคลังเพื่อออกมาตรการเที่ยวปันสุขเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หรือ Travel Bubble

สำหรับกิจกรรมมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยโปรแกรมชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤตทำให้ได้เห็นถึงทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด19” และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism) อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น ผู้ประกอบการมีความพร้อมมากๆ ที่จะเปิดการท่องเที่ยวรูปแบบปกติใหม่ หรือ Travel New Normal ซึ่งสอดรับกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ทางกระทรวงกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักในขณะนี้

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขายและสนับสนุนการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นการแถลงตอกย้ำทิศทางแผนการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และความเชื่อมั่นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่องในช่วงปลดล็อคหลังวิกฤตโควิด19  ในนามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมกับทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในภาคอีสานเพื่อจัดกิจกรรมมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยโปรแกรมชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤตขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนความเสียสละที่ทุกท่านเป็นด่านหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงรักษาผู้ติดเชื้ออีกด้วย

โครงการมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย ถือเป็น role model ในการเปิดตัวการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่หลังวิกฤตโควิด – 19 โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสานซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในภาคอีสาน 20 จังหวัด ซึ่งมีภารกิจในการร่วมฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว และดำเนินงานในลักษณะวัฒนธรรมเครือข่ายระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด มีการส่งต่อการบริการร่วมกัน

สำหรับความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวอีสาน ที่จะสอดรับกับนโยบายท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรค ในภาคอีสานเราก็มีความพร้อมที่จะรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น หรือ Isan Wellness Tourism เนื่องจากอีสานมีความโดดเด่นเรื่องสมุนไพร พืชท้องถิ่น ที่เป็นยา เป็นอาหาร และแนวทางวิถีชีวิต ความเป็นความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่นขออีสานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะกับการท่องเที่ยวในลักษณนี้มากขึ้น เส้นทางอุดรธานีขอนแก่นบุรีรัมย์ในครั้งนี้เป็นเพียงเส้นทางแรก และเรากำลังพัฒนาอีก 9 เส้นทางในภาคอีสานที่คณะมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเดินทางเพื่อเปิดเส้นทางในทุกๆ เส้นทาง เพื่อตอบแทนความเสียสละจากความสุขในการท่องเที่ยว และเพื่อร่วมกันยกระดับการทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุข

นางวสุมน  เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) กล่าวว่า สมาคมก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นการรวมตัว ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้บริษัทนำเที่ยวในกลุ่ม DMC We Love Isan โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ให้ผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปได้ด้วยความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม เยียวยา และฟื้นฟูให้การท่องเที่ยวกลับมาเป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเร็ว  จากความร่วมมือของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในภาคอีสาน ซึ่งเรามีเป้าหมายและมีภารกิจร่วมกันในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในภาคอีสาน หลังจากที่การท่องเที่ยวของเราถูกแช่แข็งจากวิกฤต COVID-19 มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เราจึงมาร่วมมือกันเพื่อผลักดันภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จ  การจัดกิจกรรมมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยโปรแกรมชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” Isan Wellness Tourism เป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบแทนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ได้ และเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวใน 9 เส้นทางในภาคอีสาน  โดยการนำของกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน  โดยผู้ประกอบการในสมาคมฯ  ของเราค่อนข้างมีความพร้อม และทำงานใกล้ชิดกับทาง ททท. และสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการบริการและเส้นทางการท่องเที่ยวของภาคอีสาน สร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ Self Drive และ Find Drive ให้กับนักท่องเที่ยวมั่นใจในเส้นทางภาคอีสานของเรา

นอกจากนี้  ได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอีสานและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคอีสานเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการโครงการนำร่องชื่อ โครงการ เจ้าถิ่นอีสานออนไลน์ ภายใต้แบรนด์สินค้า Buff โดยสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ทั้ง 19 ราย (19 เจ้าถิ่น ดูแลรับผิดชอบ 20 จังหวัดในอีสาน) ได้รวบรวมสินค้าทางการท่องเที่ยวหมวดต่าง ๆ และช่วยกันออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว โดยใช้จุดแข็งในการเป็นเครือข่ายบริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ 20 จังหวัด เพื่อนำขึ้นเสนอขายบน Social Media Platform ในชื่อเว็บไซต์ www.ebuffesan.com Facebook และ Line ซึ่งเป็นการผนวกและประยุกต์การเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์  Online Travel Agency (OTA) มาผสมผสานกับความเป็นบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ (เจ้าถิ่น) เกิดเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่น ในยุคการท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยมีเจ้าถิ่นผู้เชี่ยวชาญพื้นที่เป็นผู้ให้บริการดูแลและอำนวยความสะดวกซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์ www.ebuffesan.com, จึงเป็น Business Platform ที่ใช้ควบคู่เชื่อมโยงด้วยกันเพื่อใช้ในการจองและจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวและยังให้บริการคอยดูแลพูดคุยสอบถามประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานโดยตรงที่ไว้วางใจได้เป็นอย่างดี

นางพรทิพย์  อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการเพลาเพลิน บุรีรัมย์  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ตั้งแต่การเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ทางเพลาเพลิน บุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานตามหลักมาตราฐานสากลที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตามมาตราฐาน ของ SHA  (Amazing Thailand Safety& Health Administration)  ซึ่งเพลาเพลิน ได้รับมาตรฐานรับรองนี้เป็นสถานประกอบการแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความมั่นใจทางด้าน บริการด้านสุขอนามัย  ยกระดับความสะอาดและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ต้อนรับ New Normal โดยที่ลูกค้ายังคงได้รับการบริการที่สะดวกสบาย เช่นเดิม ด้วยการยึดตามหลักข้อแนะนำด้านความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19  อยู่เสมอมา

นางพรทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ กับการพักผ่อนรูปแบบ Social Distancing ที่คงไว้ซึ่งการบริการที่สะดวกสบายเช่นเดิม  ซึ่งในช่วงระยะแรกของการกลับมาเปิดให้บริการ ได้วางกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และพื้นที่ในภูมิภาคอีสานก่อนด้วยความพร้อมด้านการเดินทาง  และกลุ่มเป้าหมายหลักต่อไป คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ทั้งในรูปแบบครอบครัว และเป็นกลุ่มทัวร์ริสต์ เพราะด้วยทางเพลาเพลิน เอง เรามีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ และบริการ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่รับรองด้วยการแพทย์ทางเลือก ที่จะเข้ามาจับมือไปด้วยกัน เช่น กลุ่มบริษัท Wiztech  ผู้เชี่ยวชาญการตรวจและประมวลผลร่างกายด้วยโปรแกรม (Telemedicine) โปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ซึ่งจะนำมาใช้ในการให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้เรายังได้ทำการปรับพื้นที่เพื่อสุขภาพอโรคยาศาลา นครชัยบุรินทร์สถานที่ของเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งอโรคยาศาลา คือ สถานพยาบาลในสมัยก่อน ซึ่งมีการสร้างหลักฐานไว้อยู่มากมาย ตามเส้นทางนครชัยบุรินทร์  นำร่องการบำบัด สมุนไพรและแพทย์แผนไทย และนำความพร้อมทางด้านสถานที่ บุคลากร ผลผลิต นำไปสู่การบำบัดด้วยธรรมชาติ เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา  สร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กับภาคอีสาน ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ ทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด19’’  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรดำเนินรายการโดยคุณสุทธิชัยหยุ่นนักสื่อสารมวลชนอาวุโสพร้อมด้วยวิทยากรจากหลากหลายสาขาเฉพาะด้านร่วมพูดคุยในเรื่องการปรับตัวในรูปแบบใหม่ในมุมมองทัศนคติจากแต่ละท่านเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดให้กับผู้เข้าร่วมงานนำโดย

  • คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนายการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.)     
  • ..ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ด้าน Wellness กรรมการบริหารผู้ก่อตั้งระบบ Wiztech Health International
  • ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์
  • คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ นักแสดงและนักโยคะบำบัด

ทั้งนี้การเริ่มต้นของโปรแกรม มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยโปรแกรมชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤตมีเส้นทางจาก อุดรธานีขอนแก่นบุรีรัมย์ เป็นการเริ่มต้นเส้นทางของการท่องเที่ยวในภาคอีสานครั้งแรก โดยมีกำหนดการเปิดเส้นทางครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2563  ในเส้นทางจังหวัดขอนแก่นศรีสะเกษ เป็นเส้นทางต่อไป

Previous «
Next »