• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ถอดบทเรียนช่วยเหลือสังคมต่อสู้โควิด-19 ด้วยการรีไซเคิลขวด PET พร้อมส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก

ถอดบทเรียนช่วยเหลือสังคมต่อสู้โควิด-19 ด้วยการรีไซเคิลขวด PET พร้อมส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก

หลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มายาวนานกว่า 2 ปี ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกกำลังผ่อนคลายข้อมาตรการป้องกัน และเปลี่ยนผ่านไปสู่ ‘โรคเฉพาะถิ่น’  อย่างไรก็ตาม หากย้อนมองในขณะที่เราได้เผชิญกับความยากลำบากและผลกระทบมากมายจากการแพร่เชื้อไวรัสนี้ เราก็ได้รับบทเรียนและการเรียนรู้ที่มากมายเช่นเดียวกัน หนึ่งในนั้นมาจากการกรณีศึกษาของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรฐานระดับโลกที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า มีประโยชน์ไม่เพียงแต่ช่วยต่อสู้ COVID-19 เท่านั้น แต่ยังเป็นเป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัดการขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โดยโครงการนำร่องในปี 2564 ไอวีแอลได้ร่วมมือกับพันธมิตร 14 องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 1,597 คน ในโครงการบริจาคชุด PPE จำนวน 8,000 ชุด และชุดเครื่องนอน จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งผลิตจากขวด PET หลังการบริโภคจำนวน 9.35 ตัน ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) แปรรูปเป็นเส้นด้าย จากนั้นนำไปถักทอเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% และนำไปเคลือบสารสะท้อนน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

สิ่งที่ทำให้ชุด PPE เหล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือไม่เพียงแต่การได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสถาบันสิ่งทอแห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ PPE ที่เหมาะสำหรับใช้งานทางการแพทย์ ซึ่งสามารถซักและนำมาใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง นอกจากนี้ ยังสามารถลดปริมาณของเสียในสิ่งแวดล้อมที่มาจากการใช้ชุด PPE แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

การศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการนี้ ซึ่งดำเนินการโดย Social Value Thailand (SVTH) แสดงให้เห็นว่า การใช้ PET รีไซเคิลเพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำนวน 244.48 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 27,142 ต้น และเนื่องจากชุด PPE จำนวน 8,000 ชุดนี้ สามารถนำไปซักและนำมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย นั่นหมายความว่า เราสามารถลดการใช้ชุด PPE แบบใช้แล้วทิ้งได้มากถึง 240,000 ชุด ทั้งนี้ SVTH เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับโลกที่มุ่งเน้นการประเมินคุณค่าและผลกระทบทางสังคม การจัดการโครงการ รวมถึงวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return on Investment – SROI) ของโครงการบริจาคชุด PPE ของไอวีแอลตลอดทั้งวงจร ซึ่งความสำเร็จนี้นำไปสู่การเป็นโครงการนำร่อง และกรณีศึกษา ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล PET

ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดปริมาณของเสียจากการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์อีกด้วย นี่เป็นข้อพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมว่า ขวด PET หลังการบริโภคนั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ PET รีไซเคิลได้ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านสุขอนามัยและคุณภาพ

Previous «
Next »