• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Library: Care the Bear”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Library: Care the Bear”

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ควบคู่การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและสังคม เมื่อ 18 ก.พ. 2562

Previous «
Next »

Recent Posts