• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล “fitwel Award” ระดับ 3 ดาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล “fitwel Award” ระดับ 3 ดาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน “fitwel Award” ของสหรัฐอเมริกา ระดับ 3 ดาว โดยมี กีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ และวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เป็นผู้แทนมอบ ในฐานะ fitwel Asia’s Advisory Council ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคะแนนสูงสุดของทั่วโลกในการประเมินรอบปี 2019 สะท้อนการออกแบบและบริหารจัดการอาคารที่ใส่ใจต่อสุขภาวะของพนักงานและผู้ใช้อาคาร นับเป็นอาคารระดับ 3 ดาวแห่งแรกในเอเชียและเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา

Previous «
Next »