• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเวทีกิจกรรม “Turn Pro Talk” ตอน “3 ศาสตร์ลงทุน เทรดหุ้นแบบมือโปร”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเวทีกิจกรรม “Turn Pro Talk” ตอน “3 ศาสตร์ลงทุน เทรดหุ้นแบบมือโปร”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “Turn Pro Talk” ตอน “3 ศาสตร์ลงทุน เทรดหุ้นแบบมือโปร พบ 5 กูรู มาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทุน เพื่อพิชิตตลาดหุ้นในภาวะกระทิง ด้วย 3 ศาสตร์การลงทุน ได้แก่ จิตวิทยาการลงทุน การวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค และการบริหารเงิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 250 คน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามโปรแกรมการอบรม Turn Pro Talk ครั้งต่อไปที่ www.set.or.th/investorclassroom

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts