• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขแก่ชุมชน ต. บ้านเวียง จ. แพร่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขแก่ชุมชน ต. บ้านเวียง จ. แพร่

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบการสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเป็นเงิน 200,000 บาท แก่ชุมชน ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันสำหรับ รร. บ้านอ้อยวิทยาคาร และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง โดยมี วิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ. แพร่ และผู้บริหารจาก รร. บ้านอ้อยวิทยาคาร และ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง ร่วมรับมอบ

Previous «
Next »