• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดองค์ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับ “SET SE101: Online Offering Season 2” ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ How–to ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดองค์ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับ “SET SE101: Online Offering Season 2” ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ How–to ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม ต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเผยแพร่ความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวจริง ผ่านรายการ SET SE101: Online Offering Season 2 ซึ่งต่อยอดความสำเร็จจาก Season1 เนื้อหาเจาะลึกให้ความรู้ในรูปแบบ How-to ที่นำไปใช้ได้ทันที Live สด ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00 น. เริ่มตอนแรกศุกร์ที่ 21 ม.ค. นี้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” มุ่งพัฒนาตลาดทุนเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ โดยที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างโอกาสในการเติบโตสำหรับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม ภายใต้การดำเนินงาน SET Social Impact Platform เพื่อเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในและนอกตลาดทุน ส่งเสริมการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างทวีคูณ

ส่วนหนึ่งของบทบาทในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมในปี 2565 คือการต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมต่อเนื่องไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษาที่สนใจประกอบธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน มูลนิธิ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผ่าน SET SE101: Online Offering Season 2 โดยเนื้อหาเข้าถึงความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมแบบเจาะลึก ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและลงมือทำได้ทันที  เช่น เจาะลึก พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม, ประโยชน์ทางภาษีสำหรับ Social Enterprise, การจดทะเบียนนิติบุคคล, การเขียนแผนธุรกิจ, วิธีคิดการทำธุรกิจควบคู่การดูแลสังคม และการสร้างแรงบันดาลใจของผู้ประกอบการเพื่อสังคมตัวจริงที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่ในขั้น Growth Stage และสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับผู้สนใจ รวมถึงการเปิดเผยแนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ รายการ SET SE101: Online Offering เผยแพร่ Season 1 เป็นครั้งแรกในปี 2564 ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ความเข้าใจงบการเงินเบื้องต้น และ Value Proposition รวมทั้งเรื่องราวของธุรกิจเพื่อสังคมตัวอย่าง ที่สร้างแนวคิดและจุดประกายการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

 ผู้สนใจสามารถรับชมรายการ “SET SE101 Online Offering Season 2” ได้ในวัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.00 น. 21 ม.ค.- 12 มี.ค. 65  โดยนำเสนอตอนแรก ศุกร์ที่ 21 ม.ค.65 เวลา 20.00น. ในหัวข้อ “เจาะลึก พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม โดย คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถรับชมผ่านช่องทางที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact

 SET…Make it Work for Everyone”

Previous «
Next »