• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ KBTG พัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร สร้างตลาดทุนแห่งอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ KBTG พัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร สร้างตลาดทุนแห่งอนาคต

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเรืองโรจน์ พูนผล ประธานบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร เพิ่มช่องทางใหม่สำหรับผู้ต้องการระดมทุน รวมทั้งสร้างโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกแก่ผู้ลงทุน มุ่งสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบถ้วนตามมาตรฐานโลก สู่การเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนดิจิทัลในอนาคต

Previous «
Next »

Recent Posts