• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ด็อกเตอร์เจลจับมือวิจัยร่วมพัฒนาสูตรกับ สวทช.

ด็อกเตอร์เจลจับมือวิจัยร่วมพัฒนาสูตรกับ สวทช.

ภก.ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ และ ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ด็อกเตอร์เจล ร่วมเซ็นสัญญาจับมือกับ ดร.อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอวีเอส อินโนเวชัน จำกัด ในเครือของอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ดร.สรวง สมานหมู่ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้นำทีมวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ระดับนวัตกรรมให้กับแบรนด์ด็อกเตอร์เจล ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts