• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • นักท่องเที่ยวแห่ชื่นชม “ดอกบุกยักษ์” หรือ “ดอกซากศพ” บานเป็นต้นที่ 2 ของปี 62

นักท่องเที่ยวแห่ชื่นชม “ดอกบุกยักษ์” หรือ “ดอกซากศพ” บานเป็นต้นที่ 2 ของปี 62

สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้นำสื่อมวลชนเข้าชมดอก Titan Arum หรือ ดอกบุกยักษ์ ความสูง 90 เซนติเมตร ที่กำลังจะเบ่งบาน ซึ่งจัดแสดงบริเวณประตูทางเข้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นดอกที่ 5 ที่บานที่สวนนงนุช และเป็นต้นที่ 2 ของปี 2562

สำหรับดอกบุกยักษ์ หรือ ดอกซากศพ (Titan Arum) เป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นดอกไม้ที่หายากจากประเทศอินโดนีเชียเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะมีแค่ดอกเดียวต่อต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว สวนนงนุชพัทยาได้เพาะเมล็ดดอกไม้ชนิดนี้ จนวันนี้ได้มีดอกให้เห็น ทั้งนี้Amorphophallus titanium เพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นที่อยู่นอกประเทศอินโดนีเชีย และแระเทผศไทยมีตระกูล Amorphophophallus titanivm มากกว่า 60 ชนิดแต่ไม่มีชนิดใหญ่กว่าดอกไม้ชนิดนี้เลย

Previous «
Next »