• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.หนองแค จ.สระบุรี

ซีพี-เมจิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้ รพ.หนองแค จ.สระบุรี

นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค กล่าวว่า ขอขอบคุณ ซีพี-เมจิ ที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาล มาโดยตลอด และในครั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งในอำเภอหนองแคและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับบริการได้อย่างทั่วถึง และเป็นการช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนอีกด้วย

นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ที่ต้องคำนึงถึงความสำคัญของประเทศชาติมาลำดับแรก ตามมาด้วยประชาชน และสุดท้ายคือองค์กร โดยในครั้งนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมามอบให้กับโรงพยาบาลหนองแค ประกอบด้วย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง รถเข็นนอน 5 คัน โต๊ะคร่อมเตียง 9 ตัว เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 1 เครื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักทารก 1 เครื่อง เครื่องวัดความดันมือบีบผู้ใหญ่ 1 เครื่อง และตะแกรงล้างแผล 2 ตัว เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยภายในอำเภอได้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้คนในชุมชนโดยรอบสถานประกอบการได้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี เป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง โดยเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน./

Previous «
Next »

Recent Posts