• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ซิลิคอน คราฟท์ฯ จับมือ PETROMAT เยี่ยมชมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ก่อนพัฒนาไมโครชิพติดตั้งกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ

ซิลิคอน คราฟท์ฯ จับมือ PETROMAT เยี่ยมชมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ก่อนพัฒนาไมโครชิพติดตั้งกล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ

ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล หัวหน้าวิศวกรวิจัยฯ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ ทีมงานศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ PETROMAT คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ สภากาชาดไทย เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงลึกถึงขั้นตอนกระบวนการขนส่งเพื่อควบคุมคุณภาพโลหิต และสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่งทั่วประเทศ ก่อนทำแจกจ่าย ส่งต่อในโรงพยาบาลต่างๆทั่วทุกภูมิภาคที่ได้มีการร้องขอ โดยมีนายธีระ วิทยาวิวัฒน์ (กลาง) หัวหน้าฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาไมโครซิพอัจฉริยะที่ช่วยในการตรวจวัดอุณหภูมิขณะขนส่งโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต ที่มีลักษณะจำเพาะตามองค์ประกอบที่แตกต่างเฉพาะตัว เช่น เม็ดเลือดแดง และเกร็ดเลือด ซึ่งทีมงานต้องให้ความสำคัญในการออกแบบ และพัฒนาไมโครซิพที่แม่นยำเพื่อประสิทธิในการขนส่งโลหิต และยังคงสามารถควบคุมคุณภาพของโลหิตได้เป็นอย่างดี

Previous «
Next »

Recent Posts