• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาการเรียนการสอน และทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม ส่งเสริมความรู้ใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาการเรียนการสอน และทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม ส่งเสริมความรู้ใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน และทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม การใช้ฐานข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของนวัตกรรมและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี (ที่ 4 จากซ้าย) ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานพร้อมด้วย นายแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการและผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ที่ 7 จากซ้าย) บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

Previous «
Next »

Recent Posts