• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • งานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” เพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก

งานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” เพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด    เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” เพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” พร้อมด้วย ฉัตรชัย พรหมเลิศ, วีระศักดิ์ โควสุรัตน์, ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

 เนื่องด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และพลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดให้กำหนดจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2565” เพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อจัดหารายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนให้กับประชาชน โดยทาง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมออกร้านในฐานะร้านค้ารับเชิญ  ภายใต้ชื่อร้าน “เดอะมอลล์” ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรม และสานต่อภูมิปัญญาไทย จากกูร์เมต์ ไทย (Gourmet Thai)” กับความตั้งใจสนับสนุนสินค้าชุมชนในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวบรวมสินค้าที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และมีชื่อเสียง จากทั่วประเทศ มาให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อย ที่ร้าน “เดอะมอลล์” ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Previous «
Next »

Recent Posts