• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คินเซนทริค (ประเทศไทย) เผยเทรนด์การบริหารองค์กรและบุคลากรยุคใหม่ เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

คินเซนทริค (ประเทศไทย) เผยเทรนด์การบริหารองค์กรและบุคลากรยุคใหม่ เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

 บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก เผยการบริหารงานองค์กรและบุคลากรเพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงทั้งในรูปแบบการทำงานระดับบุคคลและทีมเวิร์ค คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พร้อมสอดรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการจะกลายเป็นวาระสำคัญที่ทุกองค์กรนำเข้ามาผนวกในการทำธุรกิจ โดยวัดผลได้จริงผ่านความสำเร็จของงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Kincentric Best Employers Thailand Awards 2022)

ด้วยสังคมในยุคปัจจุบัน ที่ผู้คนต่างมองหาความหมายและการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน จึงทำให้องค์กรจำนวนไม่น้อยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างการทำงานระยะทางไกล การทำงานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ล้ำสมัยมาเชื่อมโยงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานขององค์กรที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และตรงตามลักษณะงาน ที่องค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ

ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 และความผันผวนที่เกิดขึ้นแผ่กว้างไปทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดได้นำมาซึ่งความท้าทาย ทำให้ในหลากหลายธุรกิจต้องมองหาทางและนำพากิจการให้เดินหน้าและเติบโตต่อไปได้ คินเซนทริคในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้ธุรกิจมากมายได้เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละองค์กรไม่เพียงแต่จะต้องพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เท่านั้น หากแต่ยังต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน (Employee eXpereience) รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน”

Previous «
Next »