• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คิทแคท จัดกิจกรรม KITKASE Challenge 2023 by KitKat สมรภูมิครีเอทีฟ ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนิสิตนักศึกษา

คิทแคท จัดกิจกรรม KITKASE Challenge 2023 by KitKat สมรภูมิครีเอทีฟ ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนิสิตนักศึกษา

 “คิทแคท” เล็งเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ จัด “KITKASE Challenge 2023 by KitKat” เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา รวมพลังระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ ออกแบบซองบรรจุภัณฑ์คิทแคท พร้อมรับเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท นอกจากนั้น ทีมผู้ชนะจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโปรแกรม Nesternship ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Nestlé  needs YOUth” ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการทำงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมกลุ่มเยาวชน ให้มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์คิทแคทและเนสท์เล่ในการเป็นองค์กรที่น่าทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่อีกด้วย  

นายอภิวัฒน์ อิริยาภิชาติ ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจ เนสท์เล่ คอนเฟคชันเนอรี่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “คิทแคทเป็นแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนุก เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและการแบ่งปันในทุกเทศกาล ทั้งการให้ความสุขกับตัวเอง หรือให้เป็นของขวัญ ในช่วงที่ผ่านมา เราได้ส่งผลิตภัณฑ์คิทแคทที่อยู่ในกล่องสวยงามเหมาะกับการให้ในเทศกาล
ต่าง ๆ เพื่อทำการตลาดที่สร้างประสบการณ์ตอบโจทย์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น เรายังเชื่อมั่นในศักยภาพของรุ่นใหม่และต้องการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคเจน Z ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น จึงได้ต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญวาเลนไทน์ มาจัดกิจกรรม “KITKASE Challenge 2023 by KitKat” เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์คิทแคท ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท และได้เข้าร่วมโปรแกรม Nesternship  อีกด้วย”

นายยูริ เด็มโควิช ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “โปรแกรม
Nesternship มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ระบบการทำงานของเนสท์เล่ และเพิ่มพูนทักษะความสามารถจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Nestlé needs YOUth” ที่สนับสนุนพันธกิจเนสท์เล่ระดับโลก ในการช่วยเหลือเยาวชนกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึง Nestlé Management Trainee Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต เนสท์เล่เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้”

KITKASE Challenge จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2566 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าแข่งขันโดยทีม Calico cat นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม Triple Smash จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ทีม NMB35 จากมหาวิทยาลัยรังสิต ตามลำดับ

นางสาวสุพิชฌาย์ ตันกันยา นางสาวอตินุช มนัสศิริเพ็ญ และนางสาวอันดา ปัญญามี ทีมผู้ชนะการแข่งขัน KITKASE Challenge 2023 by KitKat จาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุพิชฌาย์ ตันกายา ตัวแทนจากทีม Calico Cat นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมผู้ชนะ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้นำความรู้ด้านการทำแผนการตลาดที่ได้เรียนจากในห้องเรียน และความรู้ด้านการออกแบบทำกราฟฟิกมาคิด วางแผน และบูรณาการออกมาเป็นแคมเปญใหญ่ อีกทั้งยังทำให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีมเวิร์กเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ทางทีมได้ตั้งใจเอาไว้ รวมทั้งได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพที่ทำให้สะท้อนถึงหลักการทำงานในชีวิตจริงและโลกของการทำงานเพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการทำงานในอนาคต

“KITKASE Challenge เป็นโครงการที่ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงทักษะ ความสามารถ ทั้งการออกแบบ การทำแผนการตลาด การนำเสนอผลงาน เราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายอภิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

Previous «
Next »