• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเคาน์เตอร์ ให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจร

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเคาน์เตอร์ ให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจร

กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย สุปราณี คงสมปรี ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาด บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และ ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมเปิดเคาน์เตอร์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจร บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณประตู 9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Previous «
Next »