• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คิง เพาเวอร์ มอบอุปกรณ์แผงค้าให้สำนักงานเขตราชเทวี

คิง เพาเวอร์ มอบอุปกรณ์แผงค้าให้สำนักงานเขตราชเทวี

วินิจ  ยังสุรกานต์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบอุปกรณ์แผงค้าให้สำนักงานเขตราชเทวี สนับสนุนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในพื้นที่ โดยมี ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบ ณ สำนักงาน
เขตราชเทวี เมื่อเร็ว ๆ นี้

จากซ้ายไปขวา 

  1. ขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี
  2. ณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
  3. ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร
  4. วินิจ ยังสุรกานต์                 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกฎหมายและบริหารงานทั่วไป
  5. ประเสริฐ มิ่งอรุณ                ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารงานทั่วไป
  6. สุนันท์ ส้มทอง                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์-ทั่วไป
Previous «
Next »