• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ร่วมกับ รร.เซนต์คาเบรียล พัฒนาเยาวชนไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ร่วมกับ รร.เซนต์คาเบรียล พัฒนาเยาวชนไทย

ร่วมสร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์ใหม่ในโลกยุคดิสรัพทีฟเทคโนโลยี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกพลังความร่วมมือพัฒนาการศึกษา การสนับสนุนด้านงานวิจัยและกิจกรรมสร้างโอกาสและศักยภาพของเยาวชนไทยเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและเศรษฐกิจ เสริมความแข็งแกร่งในอนาคตของประเทศ

Previous «
Next »