• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ข้าวมาบุญครอง ส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา

ข้าวมาบุญครอง ส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์  (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแบรนด์ข้าวมาบุญครอง  ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี จาก “กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี” ที่บริษัทในเครือพี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ในการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองบางกะดี

Previous «
Next »

Recent Posts