• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ข้าวมาบุญครอง ตรึงราคาข้าวถุงสวนกระแสราคาต้นทุน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภค 
พร้อมจัดโปรโมชั่นข้าวเพื่อสุขภาพ ผลักดันการบริโภค เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทย ผ่านกิจกรรม Rice Fair 2023 
“ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่ 15”

ข้าวมาบุญครอง ตรึงราคาข้าวถุงสวนกระแสราคาต้นทุน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภค 
พร้อมจัดโปรโมชั่นข้าวเพื่อสุขภาพ ผลักดันการบริโภค เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทย ผ่านกิจกรรม Rice Fair 2023 
“ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี ครั้งที่ 15”

นายสมเกียรติ  มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแบรนด์ข้าวมาบุญครอง เผยว่า ในปี 2566 นี้ ข้าวมาบุญครอง ยังคงตรึงราคา แม้ว่าขณะนี้ต้นทุนข้าวจะมีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของข้าวมาบุญครอง รวมถึงคาดว่าในปี 2566 นี้ สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้น หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง และมีการเปิดประเทศ ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรมกลับมาคึกคัก ส่งผลให้การบริโภคข้าวก็เติบโตสูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากการตรึงราคาแล้ว ข้าวมาบุญครองยังเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ ตามนโยบายของภาครัฐ และเอกชน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คือ มหกรรมข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี”  ข้าวมาบุญครองได้เข้าร่วมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 เพื่อจัดโปรโมชั่น ร่วมกับศูนย์การค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และพันธมิตรข้าวถุงแบรนด์ต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคในภาคครัวเรือน หันมาบริโภคข้าวให้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันมีอัตราเฉลี่ยการบริโภคเพียง คนละ 83 กิโลกรัม/ปี และมีแนวโน้มการบริโภคที่ลดลงเรื่อยๆ ทุกปี สวนทางกับภาวะโรคอ้วนที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของกรมอนามัยพบเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ร้อยละ 13.7 เด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 15 – 18 ปี พบร้อยละ 13.1 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ ได้ผลักดันให้ผู้บริโภคทานข้าวในกลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยข้าวมาบุญครอง ได้มีการพัฒนาข้าวให้หลากหลายวาไรตี้ ช่วยเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ที่ข้าวมาบุญครองเป็นรายแรกของประเทศที่ได้รับเครื่องหมายรูปพนมมือดีพิเศษติดดาว การันตรีข้าวหอมมะลิแท้คุณภาพดีสม่ำเสมอจากกระทรวงพาณิชย์ รวมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ อย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ข้าวมาบุญครองเป็นอันดับ 1 ครองใจผู้บริโภค และข้าวเพื่อสุขภาพเอกสิทธิ์ที่มีเฉพาะข้าวมาบุญครองเท่านั้น อย่างข้าวธัญพืช ข้าวหอมผสมควินัว ข้าวห้าสี และข้าวสี่พัฒน์เป็นต้น

Previous «
Next »

Recent Posts