• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ข้าวมาบุญครองมอบสุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ไทย

ข้าวมาบุญครองมอบสุขภาพดี ต้อนรับปีใหม่ไทย

นายจิรชาญ คัมภิรานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด พร้อมด้วยนางปรียานุช นันทโชติ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และนางพาณิภัค ฉัตรวงศ์ตระกูล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้องหอมใหม่ 100% จำนวน 200 ถุง ผ่านเทศบาลเมืองบางกะดี  โดยมีนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (ที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อสนับสนุนของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ไทย และร่วมสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับคนในชุมชนตำบลบางกะดี ผ่านกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองบางกะดี ปทุมธานี

Previous «
Next »