• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ด

ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ด

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ด (Ford Learning Center) คือ ศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้จำหน่ายฟอร์ด ทั้งบุคลการฝ่ายเทคนิค  ฝ่ายขายและบริการ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความพร้อมในการดูแลลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานของฟอร์ดที่เน้นการสร้างความทันสมัยในทุกมิติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวตามนโยบายการบริการลูกค้าแบบ ‘พร้อมเสมอ‘  หรือ ‘Always-On’

ฟอร์ด ประเทศไทยลงทุนกว่า 224 ล้านบาท ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดโฉมใหม่โดยศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่อาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,361 ตารางเมตร

โดยยึดแนวทางการจัดสรรพื้นที่ตามมาตรฐานระดับโลกของฟอร์ด แลนด์ ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Workspace) พร้อมจัดแบ่งพื้นที่ตามฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย  

  • ฝ่ายพัฒนาบุคลากรผู้จำหน่าย บริเวณโชว์รูม ชั้น 1 มีพื้นที่จำลองสถานการณ์ บรรยากาศเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานได้ฝึกทักษะการขาย และการให้บริการหลังการขายได้อย่างสมจริง 
  • ฝ่ายอบรมช่างเทคนิค มีห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทีมงานฝ่ายเทคนิคใช้ในการฝึกทักษะพื้นฐานในการบำรุงรักษาและให้บริการรถยนต์
  • ฝ่ายบริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Ford Call Center) และทีมงานผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Ford Product Expert) บริเวณชั้น 2 ซึ่งมีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์การทำงานของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาในการให้บริการลูกค้า
  • ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ด (Ford Learning Center) แผนที่

Previous «
Next »