• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกำลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย พร้อมรวมพลังจิตอาสาร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 1.8 ล้านบาท

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกำลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย พร้อมรวมพลังจิตอาสาร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 1.8 ล้านบาท

องทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมกับตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัย 5 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยนาท และสิงห์บุรี ซึ่งประสบอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2565 พร้อมจัดกิจกรรม “ฮอนด้าร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม” รวมพลังจิตอาสาใน จ.อุบลราชธานี ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงส่งมอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฮอนด้า รวมส่งมอบความช่วยเหลือทั้งสิ้นมูลค่า 1.8 ล้านบาท

ภาพส่งมอบถุงยังชีพจังหวัดชัยภูมิ

สำหรับความช่วยเหลือของกองทุนฮอนด้าฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 3,200 ถุง และเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ 9 ลำ นอกจากนี้ เพื่อสานต่อการมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ฮอนด้าร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม” ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม ต.แจระแม      อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยรวมพลังจิตอาสาฮอนด้า อาจารย์ นักศึกษา และ พนักงานของผู้จำหน่าย ร่วมทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียน รวมถึงชุมชนในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงส่งมอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า จ.อุบลราชธานี และจ.สิงห์บุรี ในการให้ความช่วยเหลือชุมชน

ภาพส่งมอบถุงยังชีพจังหวัดศรีษะเกษ

ภาพส่งมอบถุงยังชีพจังหวัดอุบลราชธานี

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า เพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับให้ความช่วยเหลือสังคมไทยในยามประสบสาธารณภัย อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ผลิตเตียงแรงดันลบ และหน้ากากแรงดันลบและบวก เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐที่ต้องการ โดยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฮอนด้าฯ ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมไทยรวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท และจะยังคงยืนหยัดเพื่อเคียงข้างสังคมต่อไป

Previous «
Next »

Recent Posts