• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล ร่วมดูแลรักษามหาสมุทรอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล ร่วมดูแลรักษามหาสมุทรอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล เนื่องในวันทะเลโลก (World Oceans Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “World Ocean Day 2022 วันทะเลโลก รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

จากปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลและมหาสมุทร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล โดยข้อมูลทางสถิติรายงานว่า ประเทศไทยติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่มีการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลและมหาสมุทรมากที่สุด โดยเป็นขยะที่มาจากบนบกถึงร้อยละ 80 และยังเป็นพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวถึง 60 เปอร์เซ็นต์

สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

“อินทรี อีโคไซเคิล เล็งเห็นถึงปัญหาปัญหาขยะจำนวนมากที่ถูกกองทิ้งในบ่อขยะแล้วรั่วไหลลงแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ลงสู่ขยะทะเล จึงได้ริเริ่มโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) รื้อร่อนขยะที่เผาไหม้ได้ โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและมีมูลต่ำที่ไม่นำมารีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก ซองและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มาผ่านกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้บ่อขยะสามารถรองรับขยะได้นานขึ้น ลดการหลุดรอดของขยะพลาสติกสู่ทะเล นอกจากนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง โดยรวบรวมขยะเชื้อเพลิง RDF จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ไม่มีของเสียหรือขี้เถ้าหลงเหลือไปสู่หลุมฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)”

ภายในงาน “วันทะเลโลก รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” สุจินตนา วีระรัตน์ ตัวแทนกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้มอบปูนซีเมนต์จำนวน 200 ถุง เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1  ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปทำบล็อคปูพื้นจากขยะพลาสติกจากทะเลร่วมกับชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ ภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดการปัญหาและเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกจากทะเล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพและทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน อันเป็นแนวทางที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความสำคัญและสนับสนุนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ได้คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวสูงสุด ระดับ 5 ผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับระดับสูงสุดครอบคลุมทุกกระบวนการเพื่อความยั่งยืนในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ อินทรี อีโคไซเคิล โทร 1732 กด 6 หรือ www.inseeecocycle.com

Previous «
Next »