• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กลุ่มนักศึกษา ปนป. 12 กลุ่มวัว รวมพลังสร้างความหวังใหม่แก่เยาวชนบ้านมูลนิธิบ้านพระพร

กลุ่มนักศึกษา ปนป. 12 กลุ่มวัว รวมพลังสร้างความหวังใหม่แก่เยาวชนบ้านมูลนิธิบ้านพระพร

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 – นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป.12)  “กลุ่มวัว” จากสถาบันพระปกเกล้า นำทีมโดย นายเจษฎา จิระพรพัฒน์,นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์, นายชัยวัฒน์ เลิศวุฒิรักษ์,นางสาวอัจฉริยะญาณี สมราช และทีมกลุ่มวัว ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กำลังใจ ส่งพลังเพื่อสร้างความหวังใหม่  ให้กับเด็ก และเยาวชน ณ มูลนิธิบ้านพระพร โดยมูลนิธินี้ได้อุปการะกลุ่มเปราะบาง รวมถึงเด็กที่ผู้ปกครองถูกจำคุก ให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ มีโอกาสในเข้าถึงการศึกษา สร้างอาชีพ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสังคมได้

 

Previous «
Next »

Recent Posts