• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กลุ่มธุรกิจ TCP เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มธุรกิจ TCP เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มธุรกิจ TCP  ส่งต่อพลังเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 5,000 ถุง ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP อาทิ กระทิงแดง เรดบูล ฮอลล์ เอ็กซ์เอส โสมพลัส เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม ไฮ่ เพียวริคุ และซันสแนค เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างทำให้ความช่วยเหลือยากแก่
การเข้าถึงและมีบางเส้นทางถูกตัดขาด แต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าใจพื้นที่ทั่วไทยอย่างแท้จริงของบริษัท เดอเบล จำกัด ทำให้สามารถให้ความช่วยเหลือและกระจายถุงยังชีพให้กับพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี สิงห์บุรี อยุธยา และปทุมธานีได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้บริจาคเรือให้กับอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัท และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวน 50 ลำ เพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ใช้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจ TCP ขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบมีพลัง สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

Previous «
Next »