• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เข้ารับมอบรางวัลในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2020

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เข้ารับมอบรางวัลในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย นายภาคภูมิ น้อยเจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) นายเทพนิมิตร ไข่เกตุ (ที่ 2 จากซ้าย) นายดากร ว่องบรรเจิด (ที่ 6 จากซ้าย) นายกุลชาติ สังข์ชัย (ที่ 7 จากซ้าย) ขึ้นรับมอบรางวัลประเภทนวัตกรรมการผลิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 โดยมีนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เออาร์ไอพี (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี งาน THAILAND TOP SME AWARDS 2020 จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

Previous «
Next »

Recent Posts