• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประกาศผลรางวัล และมอบโล่แก่ผู้ที่ชนะการประกวด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประกาศผลรางวัล และมอบโล่แก่ผู้ที่ชนะการประกวด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานพิธีประกาศผลรางวัล และมอบโล่แก่ผู้ที่ชนะการประกวด กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในช่วงพิธีเปิดงาน กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของโครงการโดย นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติจาก นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับผู้ประกอบการ OTOP ด้วยการนำอัตลักษณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการผสานความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ร่วมกับการใช้นวัตกรรม เทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และความเข้มแข็งยั่งยืน ในการทางธุรกิจต่อไป

  

โดยรางวัลที่มอบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ โดยมีการประกาศรางวัลแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยรางวัลแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัล (รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเอกสารตามแนบ)

สำหรับช่วงของการมอบรางวัลมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ มศว อย่าง จอย ศิริลักษณ์, น้ำตาล ชลิตา และ มายู BNK48 มาร่วมเชิญรางวัลภายในงาน และช่วงท้ายมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สอดคลองเชิงพาณิชย์ พร้อมกับมินิคอนเสิร์ตจาก จอย ศิริลักษณ์และวง Emotion town และ พิธีกรดำเนินงานโดย ตี๋ วิวิศน์ บวรกีรติขจร

Previous «
Next »