Friday, June 14, 2024
spot_img
HomeNewsกทม.ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมิวเซียมสยามจัดงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม Look Up BKK  เปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย

กทม.ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมิวเซียมสยามจัดงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม Look Up BKK  เปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย

งานนี้ห้ามพลาด กทม.ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมิวเซียมสยาม ยกการแสดงด้านพหุวัฒนธรรมมากมายมารวมไว้ที่มิวเซียมสยาม 20-24 กรกฎาคม 2566 16.00 – 20.00 น. มาเดินชมงานแสดง ช็อปของชิค ชิลกับดนตรี ในงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม Look Up BKK 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 240 ปี และมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าในการจรรโลงจิตใจ แสดงถึงความงดงามที่ส่งต่อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาที่ควรได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่อย่างแพร่หลาย 

กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและมิวเซียมสยาม จัดงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม Look Up BKK  ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ มิวเซียมสยาม ในวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. เพื่อเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่และสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับเยาวชนรุ่นหลัง เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 

งานนี้เราได้รวบรวมการแสดงมรดกทางภูมิปัญญาที่หาชมได้ยาก อาทิ กระตั้วแทงเสือ ลำตัดเด่นหลานหวังเต๊ะ เชิ้งตังหวาย บุษบาเสี่ยงเทียน มโนราห์บูชายัญ โขนกลางแปลง นเสปเป็นต้น ตลอดจนกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การร้อยพวงกุญแจดอกรัก การประคบลายทอง และงานปักหินไทย เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแสดง Street art performance อาทิ Juggling LED เปลี่ยนหน้ากากจีน Two Man Balloon Show และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้น ยังมีอาหารอร่อยๆ ในงาน ร้านค้างานฝีมือที่ประณีต งดงาม มีกิจกรรมที่สนุก เพลิน เที่ยวครบจบในที่เดียว

การจัดงานวิถีทัศน์วัฒนธรรม Look Up BKK ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการผลักดันความสร้างสรรค์ สืบสาน อนุรักษ์ มรดกภูมิปัญญาและพหุวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับคนกรุงเทพฯ รวมถึงเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular